Αρχική » BEST OF NETWORK » Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ξεκινά ο τρίτος κύκλος επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ξεκινά ο τρίτος κύκλος επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Κοινoποίηση:

Προκηρύχθηκε ο τρίτος κύκλος επιδοτήσεων της Δράσης Κινούμαι Ηλεκτρικά του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αντικείμενο του Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιδότηση της αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δίκυκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ορίζεται η 1η Μαΐου 2024.

Αιτήσεις στο πλαίσιο της Δράσης υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Η ολοκλήρωση της Δράσης, ήτοι η καταβολή της επιδότησης στους Ωφελούμενους, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ωφελούμενοι από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας Δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος είναι:

Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου.

Ο Ωφελούμενος δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

 • την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και
 • την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών.

Κάθε ωφελούμενος:

 • δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
  σχέσεις μεταξύ τους:
  α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
  β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
  γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
  δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
  Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
 • δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε νέο H/O για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),
 • δικαιούται την επιπλέον επιδότηση για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως τρεισήμισι (3,5) τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
 • Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β. Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δικαιούνται επιδότηση για την αγορά έως δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην κατηγορία του τριψήφιου ΚΑΔ.
 • Οι Ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β δεν δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτηση τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
 • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β, υπό την υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive), τα οποία υποχρεούνται να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αγορά τους, επί ποινή ανάκτησης επιδότησης, από την ημερομηνία ταξινόμησής τους η οποία τεκμαίρεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέξιμα οχήματα επίδειξης θα είναι το σύνολο των αμιγώς Η/Ο κατηγορίας Μ1 και Ν1, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας L6e και L7e.

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «Ωφελούμενοι».

 • Σημειώνεται ότι:
  Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν από την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους, και της Κατηγορίας Α πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis).
 • Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288