Αρχική » ΕΛΛΑΔΑ » Νέες θέσεις εργασίας σε Άρτα, Γιάννενα – Άιτηση ΕΔΩ

Νέες θέσεις εργασίας σε Άρτα, Γιάννενα – Άιτηση ΕΔΩ

Κοινoποίηση:

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

​Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ηπείρου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005168, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Picture

Picture

​Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ηπείρου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου, με έδρα την Άρτα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005222, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Picture

​Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κρήτης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 6005178, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Picture

​Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 15 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : [email protected] μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως και τις 15 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ.

 

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288