Αρχική » BEST OF NETWORK » POS: Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την εγκατάστασή τους – Ποιους αφορά

POS: Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την εγκατάστασή τους – Ποιους αφορά

Κοινoποίηση:

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου παρατείνεται  η προθεσμία για την εγκατάσταση των POS στις υπόχρεες επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην απόφαση 8139/31-01-2024 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Με την απόφαση αυτή  τροποποιείται η 119899/13-12-2023 ΚΥΑ ως προς:

α) την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της απόφασης  όπου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης μέχρι και την 29.02.2024 και

β) την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της απόφασης όπου παρατείνονται αντιστοίχως οι εκεί αναφερόμενες προθεσμίες.

Το άρθρο 8 “Μεταβατικές διατάξεις”

Στην απόφαση του άρθρου 8 με τίτλο” Μεταβατικές διατάξεις” αναφέρονται τα εξής:

“1. Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής η 29.02.2024.

2. Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που ήδη υποχρεούνταν να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή.

3. Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, υποχρεούνται στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και στην δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, από 01.01.2024. Κατ’ εξαίρεση, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024, αναστέλλεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 5 της παρούσας στους υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 29.02.2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του

4. Ως υπόχρεοι της παρ. 3 λογίζονται ιδίως οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288