Αρχική » ΕΛΛΑΔΑ » Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Κοινoποίηση:

Οι αιτήσεις για 775 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία της χώρας ξεκινούν από σήμερα Τρίτη με την προκήρυξη να κάνει λόγο για 31 ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου.

Το νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑ) του υπουργείου Υγείας προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Ειδικότητες

Οι 775 θέσεις θα καλυφθούν από τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές, ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Κλιβανιστές – Αποστειρωτές, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρων, ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ΔΕ Ξυλουργοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Αερίων, ΔΕ Τεχνίτες Αλουμινίου, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Ψυκτικοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Τηλεφωνητές, ΔΕ Χειριστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΥΕ Βοηθοί Θαλάμων, ΥΕ Μεταφορείς Ασθενών, ΥΕ Τραυματιοφορείς, ΥΕ Επιμελητές, ΥΕ Κλητήρες, ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Τραπεζοκόμοι, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Μονάδων Υγείας. Τις 160 θα καλύψουν άτομα από τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Εγκληματολογίας, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Βιοϊατρικών επιστημών, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Παιδαγωγών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Αρτεργατών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Δικαιολογητικά

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας. Το σύνολο της εμπειρίας (εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Eιδικά για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση της εν λόγω προκηρύξεως, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εφόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Σας προτείνουμε:

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Σπηλιάδου & Μπάλκου | 26820 22288